NYPL Website Terms & Conditions (Polish)


Arabic | العَرَبِية · Bengali | বাঙালি · Chinese (Simplified) | 简体中文 · Chinese (Traditional) | 繁體中文 · English · French | Français · Haitian Creole | Kreyòl Ayisyen · Korean | 한국어 · Polish | Polski · Russian | Русский · Spanish | Español · Urdu | اُردُو


Ostatnia aktualizacja: 03/12/2019

Nowojorska Biblioteka Publiczna („NYPL” lub „Biblioteka”) utworzyła i utrzymuje stronę www.nypl.org i niektóre powiązane strony internetowe („Witryny internetowe NYPL”) w celu udostępniania informacji o swoich programach, kolekcjach i zasobach publicznie przez internet. Korzystając ze stron internetowych NYPL i ich zawartości, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie poniższego Regulaminu. Niniejsze Warunki mogą od czasu do czasu ulegać zmianom i zachęcamy do okresowego ich przeglądania. Dalsze korzystanie ze stron internetowych NYPL oznacza akceptację wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie. (Wszelkie zmiany w niniejszych Warunkach nie mają zastosowania do sporów powstałych lub wynikających ze zdarzeń zaistniałych przed opublikowaniem takich zmian tutaj.)

Prawa własności

W stosunkach między Tobą a NYPL, NYPL jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów w witrynach internetowych NYPL, całej zawartości (w tym na przykład audio, fotografii, ilustracji, grafik, innych elementów wizualnych, wideo, kopii, oprogramowanie itp.), kod, dane i materiały na nich zawarte, wygląd i sposób działania, projekt i organizacja witryn internetowych NYPL oraz kompilacja treści, kodu, danych i materiałów na takich witrynach, w tym między innymi wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawa patentowe, prawa do baz danych, prawa osobiste, prawa sui generis oraz inne prawa własności intelektualnej i prawa własności do nich. Korzystanie ze stron internetowych NYPL nie daje ci prawa własności do treści, kodu, danych lub materiałów, do których masz dostęp na tych stronach.   

Wykorzystywanie treści ze stron internetowych NYPL
Biblioteka zachęca swoich patronów do korzystania z materiałów ze stron internetowych NYPL, pod warunkiem przestrzegania następujących wytycznych:

1.  Pliki o niskiej rozdzielczości (dozwolone tylko niekomercyjne zastosowania) . Materiały pobrane ze stron internetowych NYPL mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych, edukacyjnych lub badawczych. Nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.  

2.  Pliki o wysokiej rozdzielczości (wszystkie dozwolone zastosowania, w tym zastosowania komercyjne) . Pliki cyfrowe zdjęć o wysokiej rozdzielczości w Galerii Cyfrowej Biblioteki są dostępne do użytku redakcyjnego i komercyjnego za opłatą reprodukcji. Więcej informacji na stronie: www.nypl.org/permissions

3.  Jesteś odpowiedzialny za uzyskanie niezbędnych uprawnień . Strony internetowe NYPL zawierają szeroką gamę treści. Zawierają materiały znajdujące się w domenie publicznej oraz materiały chronione prawem autorskim. W przypadkach, gdy materiały na stronach internetowych NYPL są chronione prawami osób trzecich, jesteś odpowiedzialny za wyczyszczenie niezbędnych praw w celu korzystania z przedmiotowych materiałów. Na przykład, jeśli chcesz pobrać zdjęcie, które nadal jest chronione prawem autorskim, do wykorzystania w pracy naukowej, musisz ustalić, czy proponowane użycie wymaga zgody właściciela praw autorskich, a jeśli tak, musisz uzyskać zgodę praw autorskich uchwyt. W niektórych przypadkach konieczne może być również uzyskanie zgody osób, które pojawiają się na zdjęciach w naszych kolekcjach.

Ponieważ zbiory Biblioteki są ogromne, nie jesteśmy w stanie doradzać mecenasom, które materiały są chronione prawami osób trzecich, a które mogą być swobodnie wykorzystywane. Poniższe witryny internetowe zawierają informacje na temat praw autorskich, dozwolonego użytku i innych powiązanych tematów, które mogą być przydatne:
http://www.copyright.gov/
http://copyright.cornell.edu/resources/publicdomain.cfm
http://collections. stanford.edu/copyrightrenewals/bin/page?forward=home

Twoim obowiązkiem jest określenie i przestrzeganie praw autorskich lub innych ograniczeń użytkowania podczas publikowania lub rozpowszechniania w inny sposób materiałów ze zbiorów Biblioteki. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy korzystanie z dowolnego obiektu cyfrowego wymaga zgody innej osoby lub podmiotu, i jesteś odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich związanych z tym opłat. Jeśli masz pytania dotyczące kwestii prawnych związanych z korzystaniem z obiektów cyfrowych, skontaktuj się ze swoim prawnikiem.

4.  Kredyt NYPL, gdy korzystasz z materiałów z naszej strony internetowej . Jeśli korzystasz z materiałów z naszej witryny online, prosimy o podanie informacji o Bibliotece, podając bezpośredni link do podanego linku bezpośredniego lub, jeśli nie podano linku bezpośredniego, za pośrednictwem adresu URL, pod którym znajduje się materiał Jeśli korzystasz z materiałów z naszej witryny w trybie offline, prosimy o podanie informacji o Bibliotece w następujący sposób: „Dzięki uprzejmości Biblioteki Publicznej Nowego Jorku.  www.nypl.org ” 

Polityka prywatności
Informacje przekazywane Bibliotece przez patronów podlegają polityce prywatności Biblioteki. Korzystając ze stron internetowych i usług NYPL, wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności w dogodnym dla siebie czasie.

Kontakt z NYPL, jeśli Twoje materiały nie powinny znajdować się na naszej stronie internetowej
Aby udostępnić swoje zbiory jak najszerszemu gronu odbiorców, Biblioteka umieściła w Internecie zdjęcia przedmiotów z naszych zbiorów. W każdym przypadku staraliśmy się upewnić, że zabezpieczyliśmy wszystkie niezbędne prawa. Jeśli uważasz, że popełniliśmy błąd, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli poprawić niedopatrzenie.

Naszą zasadą jest reagowanie na powiadomienia o domniemanym naruszeniu, które są zgodne z ustawą Digital Millennium Copyright Act w odpowiedni sposób zgodnie z tą ustawą i innymi obowiązującymi przepisami prawa własności intelektualnej, w tym usuwaniem lub wyłączaniem lub dostępem do materiałów, które rzekomo stanowią przedmiot działań naruszających prawa. Zgodnie z 17 Kodeksem Stanów Zjednoczonych 512(c)(2) (ustawa Digital Millennium Copyright Act z 1998 r.), Biblioteka Publiczna Nowego Jorku jest wyznaczonym agentem do zgłaszania zawiadomień o domniemanym naruszeniu praw autorskich pojawiających się na dowolnej stronie internetowej NYPL. Wszelkie zawiadomienia o naruszeniu przepisów należy kierować do: The General Counsel, The New York Public Library, 5th Avenue and 42nd Street, New York, NY 10018 lub wysłać e-mail na adres: takedown at nypl.org. Aby złożyć u nas zawiadomienie o naruszeniu, musisz spełnić wymagania określone w tytule II ustawy Digital Millennium Copyright Act z 1998 roku.http://www.copyright.gov .

Treści generowane przez
patronów NYPL zachęca klientów do angażowania się w interaktywne części naszej strony internetowej poprzez udział w dyskusjach online i, w niektórych przypadkach, przesyłanie treści. Zanim jednak weźmiesz udział w tych działaniach, prosimy o pamiętanie o następujących kwestiach:

1. Patroni, którzy dostarczają NYPL treści na jej stronie internetowej, udzielają NYPL niewyłącznej, wieczystej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej licencji na korzystanie z takich materiałów. W większości przypadków NYPL będzie wykorzystywać ten materiał tylko na swojej stronie internetowej, ale NYPL zastrzega sobie prawo do wykorzystania tego materiału również w inny sposób, na przykład w materiałach promocyjnych tworzonych na temat Biblioteki oraz na stronach internetowych osób trzecich, na których Biblioteka promuje swoje usługi , kolekcje i/lub działania. W każdym przypadku zgadzasz się, że NYPL może wykorzystywać Twoje treści do tych celów bez dokonywania na Twoją rzecz żadnych płatności. Jeśli nie chcesz przyznać NYPL tych praw, nie zamieszczaj treści na naszej stronie.

2. Upewnij się, że treści, które przesyłasz, nie naruszają praw osób trzecich. Na przykład, jeśli przesyłasz rysunek lub zdjęcie, upewnij się, że jesteś twórcą grafiki/zdjęcia. Nie udostępniaj treści, do których nie masz praw.

3. Prosimy również pamiętać, aby przy przesyłaniu materiałów pisemnych lub innych treści zachować zdrowy rozsądek. Na przykład na blogach NYPL Biblioteka zabrania komentarzy, które są obraźliwe lub budzące zastrzeżenia dla innych, używają niewłaściwego języka lub są nie na temat. W większości przypadków nie będziemy mieć zasobów do przeglądania komentarzy/treści patronów, ale zastrzegamy sobie prawo do edytowania lub usuwania komentarzy/treści użytkowników w sposób zgodny z naszą misją i zasadami. Prosimy również, aby nie umieszczać własnych lub osób trzecich reklam, brandingu lub innych treści promocyjnych w żadnych komentarzach/treściach.

4. Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act, firma NYPL przyjęła i wdrożyła politykę umożliwiającą zakończenie, w odpowiednich okolicznościach, użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie poprzez korzystanie z witryny NYPL.org.

5. NYPL nie ponosi odpowiedzialności za komentarze/treści generowane przez patronów, które pojawiają się na naszych stronach internetowych.

Znaki towarowe Znaki
towarowe (w tym Library Lions), logo, znaki usługowe i nazwy handlowe (łącznie „Znaki towarowe”) wyświetlane w witrynach internetowych NYPL lub w treściach dostępnych za pośrednictwem witryn internetowych NYPL są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi NYPL i innych podmiotów i nie mogą być używane bez upoważnienia właściciela znaku towarowego. Żadna informacja zawarta na jakiejkolwiek stronie internetowej NYPL nie powinna być interpretowana jako przyznanie, w sposób dorozumiany, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego bez naszej pisemnej zgody lub zgody posiadacza praw strony trzeciej. Twoje niewłaściwe użycie jakiegokolwiek znaku towarowego jest surowo zabronione. Jeśli chciałbyś skontaktować się z Biblioteką w celu udzielenia licencji na używanie któregokolwiek ze znaków Biblioteki, w tym Lwów, wyślij wiadomość e-mail na adres permissions@nypl.org

Strony internetowe osób trzecich
Wśród wielu usług oferowanych przez Bibliotekę jest dostęp do baz danych udostępnianych przez osoby trzecie. Te bazy danych podlegają własnym warunkom. Zapoznaj się z warunkami określonymi dla każdej bazy danych, z której zamierzasz korzystać, i upewnij się, że przestrzegasz obowiązujących zasad. (Niektóre inne zasoby Biblioteki, takie jak produkty do nauczania języków, mogą również podlegać własnym warunkom; w każdym przypadku prosimy o zapoznanie się z warunkami przed użyciem danego produktu, aby móc przestrzegać ich.)

Zastrzeżenia
1. Wszystkie materiały na stronach internetowych NYPL są dostarczane „tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego zastosowania i/lub nienaruszalności . Biblioteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie komputera lub innego mienia wynikające z korzystania z witryn NYPL. Rozumiesz i zgadzasz się, że jakiekolwiek pobieranie lub uzyskiwanie materiałów lub danych za pośrednictwem Witryn NYPL odbywa się na Twoje własne ryzyko. Ponadto zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za dokładność, wiarygodność i legalność materiałów znajdujących się na stronach internetowych NYPL.

W ŻADNYM WYPADKU NYPL ANI ŻADNY Z POWIERNIKÓW, PRACOWNIKÓW LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH NYPL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE LUB KARNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM W CELU KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ NYPL LUB ZAWARTOŚCI, MATERIAŁÓW I FUNKCJI Z NIM POWIĄZANYMI.

2. Niektóre strony w Witrynach NYPL zawierają łącza do innych witryn. Biblioteka nie sprawdziła wszystkich tych witryn i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych witryn. Biblioteka udostępnia te linki wyłącznie jako udogodnienie i link nie oznacza poparcia, sponsorowania ani powiązania z linkowaną witryną przez Bibliotekę.

3. Biblioteka oferuje dostęp do szerokiej gamy informacji i materiałów, w tym niektórych materiałów, które mogą zawierać obraźliwy język lub negatywne stereotypy. Takie materiały należy oglądać w kontekście historycznym, w którym powstały. Wszystkie media historyczne są przedstawiane jako specyficzne, oryginalne artefakty, bez dalszego ulepszania ich wyglądu lub jakości, jako zapis epoki, w której zostały wyprodukowane. Opinie wyrażone na stronach internetowych NYPL niekoniecznie są opiniami Biblioteki, jej Opiekunów i personelu.

Obowiązujące prawo
Wszelkie działania prawne wszczęte przeciwko Bibliotece podlegają prawu stanu Nowy Jork bez względu na jego normy kolizyjne. Wszelkie roszczenia dochodzone przeciwko Bibliotece będą rozpatrywane i rozstrzygane w sądach federalnych lub stanowych w Nowym Jorku. Użytkownicy Stron Internetowych NYPL zgadzają się nie wszczynać żadnych sporów sądowych związanych z korzystaniem ze Stron Internetowych NYPL, z wyjątkiem sądów znajdujących się w Nowym Jorku. Użytkownicy zrzekają się również wszelkich zastrzeżeń co do miejsca takiego sporu w sądach zlokalizowanych w Nowym Jorku i zgadzają się nie wnosić ani nie twierdzić, że Nowy Jork jest niewygodnym forum.

Zwolnienie
z odpowiedzialności Zgadzasz się bronić i zabezpieczać firmę NYPL oraz jej Powierników, funkcjonariuszy, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wynikającymi w jakikolwiek sposób z lub w związku z korzystaniem z Witryny NYPL, umieszczanie lub przesyłanie przez Użytkownika jakichkolwiek wiadomości, treści, informacji, oprogramowania lub innych materiałów za pośrednictwem Witryn NYPL lub naruszenie lub naruszenie prawa lub niniejszych Warunków. NYPL zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających w inny sposób odszkodowania przez Ciebie, a w takim przypadku zgadzasz się współpracować w obronie NYPL przed takim roszczeniem.

Powiadomienia
Korzystając ze stron internetowych NYPL, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od NYPL, niezależnie od tego, czy są one adresowane na adres e-mail powiązany z Twoim kontem bibliotecznym, czy też są umieszczane na stronach internetowych NYPL. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelka komunikacja za pośrednictwem poczty e-mail lub zamieszczana w witrynach internetowych NYPL spełnia wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

Rozdzielność
Postanowienia niniejszych Warunków mają być rozdzielne. Jeśli z jakiegokolwiek powodu którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części w jakiejkolwiek obowiązującej jurysdykcji, takie postanowienie, w odniesieniu do takiej jurysdykcji, będzie nieskuteczne w zakresie takiej nieważności lub niewykonalności, nie wpływając w żaden sposób ważności lub wykonalności w jakiejkolwiek innej jurysdykcji lub pozostałych postanowień niniejszej Umowy w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez NYPL jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.