General Policies and Rules (Polish)

 


Arabic | العَرَبِية · Bengali | বাঙালি · Chinese (Simplified) | 简体中文 · Chinese (Traditional) | 繁體中文 · English · French | Français · Haitian Creole | Kreyòl Ayisyen · Korean | 한국어 · Polish | Polski · Russian | Русский · Spanish | Español · Urdu | اُردُو


 

 1. Ogólne zasady i zasady

 2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Bibliotece

 3. Uczestnictwo w Bibliotecznych Programach Publicznych

Ogólne zasady i zasady 

W celu utrzymania bezpiecznego i przyjaznego środowiska do czytania, nauki i innych czynności bibliotecznych, Biblioteka Publiczna w Nowym Jorku wymaga od wszystkich odwiedzających, w tym dzieci i nastolatków, przestrzegania naszych Ogólnych Zasad i Zasad. 

Należy pamiętać, że pracownicy biblioteki i ochrona mogą:

 • Zbadaj wszelkie mienie patrona, który wchodzi do Biblioteki lub ją opuszcza.
 • Poproś klientów o okazanie karty bibliotecznej lub innego dowodu tożsamości.

Nieprzestrzeganie Ogólnych Zasad i Zasad Biblioteki może skutkować ostrzeżeniem, ograniczeniem lub wygaśnięciem przywilejów Biblioteki i/lub natychmiastowym usunięciem z Biblioteki. Osoby, które odmówią opuszczenia Biblioteki na prośbę pracowników Biblioteki, mogą zostać pozbawione możliwości zwiedzania Biblioteki w przyszłości. 


Zabronione postępowanie 

Niedozwolone jest podejmowanie działań, które zakłócają lub zakłócają normalne funkcjonowanie Biblioteki lub przeszkadzają odwiedzającym lub pracownikom Biblioteki. W Bibliotece zabronione są następujące zachowania:

 1. Lekceważenie poleceń pracowników Biblioteki.
 2. Używanie obscenicznego lub obraźliwego języka lub gestów.
 3. Molestowanie lub groźne zachowanie.
 4. Angażowanie się w zachowania seksualne lub lubieżne zachowania.
 5. Używanie, posiadanie, sprzedawanie lub pojawianie się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 6. Palenie, żucie i używanie innych wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów i papierosów elektronicznych oraz innych środków do inhalacji.
 7. Niszczenie, oszpecanie lub niewłaściwe wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów lub własności Biblioteki. Obejmuje to wyłączanie lub odłączanie sprzętu Biblioteki, zmianę sprzętu lub oprogramowania lub używanie komputera Biblioteki do celów niewskazanych przez Bibliotekę.
 8. Wkroczenie na teren Biblioteki.
 9. Sprzedaż jakichkolwiek towarów lub usług; nagabywanie, składanie petycji lub akwizycja.
 10. Rozpowszechnianie lub eksponowanie broszur, ankiet, ulotek, znaków lub plakatów na terenie Biblioteki, o ile nie zostało to wcześniej zatwierdzone przez Bibliotekę.
 11. Niehigieniczne zachowanie i czynności, które przeszkadzają innym klientom. W Bibliotece zwiedzający muszą nosić odzież, w tym koszule i buty. Zapach nie może być tak nieprzyjemny, aby obrażał innych.
 12. Spanie w Bibliotece lub przy wejściu do Biblioteki.
 13. Nieuzasadnione korzystanie z publicznych toalet, w tym pranie odzieży i kąpiel. 
 14. Wprowadzanie własności biblioteki do toalet.
 15. Robienie nierozsądnego hałasu. Obejmuje to głośne rozmowy, korzystanie z urządzeń (ze słuchawkami lub bez) przy głośności, która przeszkadza innym oraz korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia do transmisji głosu, z wyjątkiem wyznaczonych obszarów. Proszę wyciszyć wszystkie telefony komórkowe.
 16. Jedzenie lub picie, z wyjątkiem wyznaczonych miejsc.
 17. Monopolizowanie przestrzeni Biblioteki, wyposażenia lub punktów sprzedaży z wyłączeniem innych.
 18. Zawadzanie rzeczami osobistymi w przejściach, schodach lub czytelniach, w tym podczas ładowania urządzeń osobistych. Obejmuje to działania, które blokują dostęp lub wyjścia do pomieszczeń Biblioteki lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa.
 19. Wprowadzanie zwierzęcia, chyba że jest to zwierzę służbowe asystujące osobie niepełnosprawnej.
 20. Angażowanie się w jakąkolwiek działalność, która narusza federalne, stanowe, lokalne lub inne obowiązujące prawo lub zasady biblioteczne. Oglądanie pornografii dziecięcej jest nielegalne i podlega ściganiu federalnemu i stanowemu.

Przedmioty zabronione

W Bibliotece nie są dozwolone następujące przedmioty: 

 1. Wózki, duże torby, torby na kółkach, plecaki lub kolekcje toreb o wymiarach przekraczających 24” x 16” x 10”, z wyłączeniem wózków dziecięcych.
 2. Wózki, gdy nie są przeznaczone do użytku z niemowlętami i niemowlętami.
 3. Wszelkie przedmioty osobiste, które wydają się być zainfekowane lub mają nieprzyjemny zapach, który przeszkadza innym osobom.
 4. Rowery lub pojazdy silnikowe. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą korzystać z wózków inwalidzkich, chodzików i innych odpowiednich środków ułatwiających poruszanie się na terenie Biblioteki.
 5. Łyżwy niezmotoryzowane, deskorolki i składane hulajnogi (z wyjątkiem noszenia).
 6. Broń wszelkiego rodzaju.

Niektóre lokalizacje bibliotek mogą mieć dodatkowe ograniczenia.

Dodatkowe zasady

Osoby niepełnosprawne mogą poprosić pracowników Biblioteki o odpowiednie udogodnienia. 

 1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, które zostały zgubione, skradzione lub uszkodzone na terenie Biblioteki. Przedmioty pozostawione bez opieki mogą zostać usunięte.
 2. Wszelkie nagrania na terenie Biblioteki wymagają uprzedniej zgody Biblioteki i zazwyczaj wymagają zgody każdej osoby fotografowanej lub nagrywanej.
 3. Niektóre pozycje w Bibliotece nie mogą być kopiowane ze względu na prawa autorskie, zły stan, ograniczenia umowne lub ograniczenia dotyczące darczyńców; więcej informacji można znaleźć w „Zasadach dotyczących fotografii i kserokopii” Biblioteki. 
 4. Posługiwanie się cudzą kartą biblioteczną w jakimkolwiek celu jest wyraźnie zabronione bez formalnego upoważnienia Biblioteki.
 5. Odwiedzający Bibliotekę, którzy nie są posiadaczami kart bibliotecznych, mogą okazać dowód tożsamości ze zdjęciem, aby uzyskać jednorazową wizytę przy komputerze.
 6. Odwiedzające grupy, które wymagają określonej usługi, takiej jak skorzystanie ze świetlicy, prezentacja personelu lub wycieczka z przewodnikiem, muszą wcześniej zaplanować swoją wizytę. 
 7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dzieci przebywające na terenie Biblioteki; patrz „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Bibliotece”.

Niektóre przestrzenie biblioteczne, w tym czytelnie, ośrodki badawcze i obszary dla dzieci, mogą mieć dodatkowe ograniczenia. 
Ostatnia aktualizacja 12/2019

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Bibliotece

Nowojorska Biblioteka Publiczna ma na celu zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego środowiska, które zachęca dzieci do odwiedzania Biblioteki, korzystania z naszych zbiorów i usług oraz uczestnictwa w programach. Zwróć uwagę na następujące zasady:

 1. Nowojorska Biblioteka Publiczna wymaga od wszystkich odwiedzających, w tym dzieci i nastolatków, przestrzegania naszych Ogólnych Zasad i Zasad.
 2. Pracownicy biblioteki służą pomocą i wsparciem dzieci w korzystaniu z zasobów Biblioteki. 
 3. Rodzice, opiekunowie i/lub odpowiedzialny opiekun – nie Biblioteka – ponoszą odpowiedzialność za dzieci znajdujące się pod ich opieką. 
 4. Dzieci zakłócające spokój, pod opieką lub bez opieki, mogą zostać poproszone o opuszczenie.
 5. Rodzice, opiekunowie i/lub opiekunowie są odpowiedzialni za odnotowywanie zaplanowanych godzin zamknięcia Biblioteki i powinni być świadomi, że czasami placówka Biblioteki może być zmuszona do nieoczekiwanego zamknięcia z powodu nagłych wypadków lub problemów z bezpieczeństwem. 
 6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za opuszczenie Biblioteki przez dzieci bez opieki. Obowiązkiem rodziców, opiekunów i/lub opiekunów jest poinformowanie swoich dzieci, co powinny zrobić, jeśli muszą opuścić Bibliotekę. 
 7. Pracownicy biblioteki mogą zadzwonić do odpowiednich agencji miejskich, jeśli dana osoba wydaje się wagarować, zostaje pozostawiona bez opieki w momencie zamknięcia placówki bibliotecznej lub w inny sposób wydaje się, że nie chce lub nie jest w stanie zadbać o siebie.
 8. Strefy dla dzieci są przeznaczone dla dzieci do 12 roku życia; Strefy dla nastolatków są przeznaczone dla osób w wieku od 13 do 18 lat. 
 9. Dorośli mogą odwiedzać strefy dla nastolatków i dzieci tylko w towarzystwie dzieci korzystających z tych działów lub przy pobieraniu materiałów do badań lub kasy.
 10. Osoby dorosłe bez opieki dzieci mogą zostać poproszone przez pracowników Biblioteki o skorzystanie z toalet, urządzeń, usług i/lub wyposażenia w części dla dorosłych Biblioteki. 

Ostatnia aktualizacja 12/2019

Uczestnictwo w Bibliotecznych Programach Publicznych

W ramach swojej misji zapewnienia otwartego dostępu do informacji i wymiany pomysłów, Biblioteka Publiczna w Nowym Jorku organizuje programy publiczne we wszystkich swoich lokalizacjach. 

Następujące zasady mają zastosowanie do programów publicznych Biblioteki:

 1. Wszyscy członkowie społeczeństwa mogą uczestniczyć w programach publicznych Biblioteki, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń obłożenia i, w stosownych przypadkach, wymagań dotyczących biletów. 
 2. Wszyscy użytkownicy Biblioteki i uczestnicy programu muszą przestrzegać Ogólnych Zasad i Zasad Biblioteki oraz zasad obowiązujących w danym miejscu (np. wymagania dotyczące odprawy bagażu) lub określonego programu (np. zakaz fotografowania lub nagrywania). 
 3. Na wydarzenia z wcześniejszymi biletami uczestnicy zostaną wpuszczeni tylko po okazaniu ważnego biletu. 
 4. Biblioteka uznaje i wspiera prawa uczestników i innych członków społeczeństwa do korzystania z ich praw do wolności słowa i pokojowych zgromadzeń. W związku z tym pikietowanie i rozpowszechnianie literatury na tradycyjnym forum publicznym (zwykle na chodniku) poza terenem Biblioteki może być prowadzone, o ile nie zakłóca dostępu lub wychodzenia z Biblioteki, nie zakłóca działalności w obrębie Biblioteki i jest podejmowane w inny sposób zgodnie z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi pozwoleń i zgromadzeń publicznych. Organizatorzy pokazów w sąsiedztwie obiektów Biblioteki proszeni są o poinformowanie Biblioteki z 48-godzinnym wyprzedzeniem, aby Biblioteka mogła poczynić wszelkie niezbędne przygotowania, w tym środki bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować wydaleniem z programu lub obiektu bibliotecznego, zawieszeniem przywilejów bibliotecznych i/lub aresztowaniem i ściganiem w pełnym zakresie prawa.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Ostatnia aktualizacja 12/2019

Przetłumaczone z angielskiego przez Tłumacza Google